Sökning: "broken heart"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden broken heart.

 1. 1. Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy transient left ventricular dysfunction

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Micael Waldenborg; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Echocardiography; takotsubo; annulus motion; cardiac autonomic function; broken heart; diastolic; ventricular mass; concentric wall motion; Medicine; Medicin; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : Takotsubo cardiomyopathy (TTC) is a disease characterized by transient left ventricular (LV) dysfunction and typical wall motion abnormalities in apical parts, without obvious signs of coronary influence. Due to its elusive natural cause and the lack of clarified pathology, further studies are needed. LÄS MER

 2. 2. Prevention of intimal hyperplasia after balloon angioplasty and / or stent insertion. or How to mend a broken heart - Just say NO

  Detta är en avhandling från Jan Harnek Hjärtröntgen - HLD - Universitetsjukhuset 22185 Lund

  Författare :Jan Harnek; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Remodeling. Endothelium-derived factors. Self-expanding stents. Restenosis. Scanning -electron microscopy. Endothelial factors. Nitric oxide. Intimal hyperplasia. Angioplasty. Stents. Interventional procedures. Endothelium.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ökat antal patienter som lider av kärlsjukdomar behandlas idag med interventionella metoder istället för kirurgi. Dessa metoder populärt kallade ballong sprängningar, kombineras numera oftast med inläggande av ett metallnät (stent) som hjälper till med att förstärka kärlväggen, så den inte skall falla ihop efter ballong vidgningen. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linköping; Norrköping; Sweden; post-World War II; premature death; heart disease mortality; social change; living conditions; working life; structural change; unemployment; socio-economic conditions; health inequality;

  Sammanfattning : The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due to heart disease in the age group 50-74 years. LÄS MER

 4. 4. Health related quality of life and coping in liver transplant recipients

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Anna Forsberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; liver transplantation; health related quality of life; coping; pain;

  Sammanfattning : Health related quality of life (HRQOL) and coping after liver transplantation (LTX) is the result from different factors, which are not clearly defined.Aim: The aim of this thesis was to explore health related quality of life, coping style and coping strategies before as well as after liver transplantation. LÄS MER

 5. 5. Molecular mechanisms of aging in MTDNA mutator mice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Daniel Henry Sven Edgar; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Mitochondria are intensely studied in the field of aging. mtDNA mutator mice have a proofreading deficiency in the mitochondrial DNA polymerase POLG, which causes a large amount of point mutations to be accumulated in mitochondrial DNA. These mice have mitochondrial dysfunction and experience a range of premature aging phenotypes. LÄS MER