Sökning: "britton"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet britton.

 1. 1. Epidemics with heterogeneous mixing : stochastic models and statistical tests

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Tom Britton; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Thérèse Halvarson Britton; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; field visit; mosque; classroom study; Islam; dialogue theory; the interpretive approach; speech genres; religious education; representation; Studiebesök; moské; klassrumsstudie; islam; representation; trosrepresentant; talgenre; en tolkande ansats; dialogteori; religionsdidaktik; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : One aim with the Swedish non-confessional religious education is to increase students’ understanding and respect for different ways of thinking and behaving. One opportunity to reflect upon other people's interpretations of life, are field visits. Many teachers and students want to make field visits but few actually do. LÄS MER

 3. 3. Bayesian Phylogenetic Inference

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :Sebastian Höhna; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis we consider two very different topics in Bayesian phylogenetic inference. The first paper, "Inferring speciation and extinction rates under different sampling schemes" by Sebastian Höhna, Tanja Stadler, Fredrik Ronquist and Tom Britton, focuses on estimating the rates of speciation and extinction of species when only a subsample of the present day species is available. LÄS MER

 4. 4. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Rurik Löfmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-lungräddning (HLR) introducerades 1960 och fick genast stor betydelse vid be-handlingen av hjärtinfarkt. Så småningom kom metoden att användas vid nästan alla till-fällen då hjärtat stannade. LÄS MER