Sökning: "britt Lindahl"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden britt Lindahl.

 1. 1. Lust att lära naturvetenskap och teknik? en longitudinell studie om vägen till gymnasiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Britt Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ungdomar; attityder; Sverige; Naturvetenskap; Teknik; Compulsory school; longitudinal study; science education; attitude; interest; ability; understanding; subject choice; gender;

  Sammanfattning : The aim of the study was to follow a group of pupils from the age of twelve until they leave lower secondary school at the age of sixteen to describe and analyse how their attitudes towards and intere... LÄS MER

 2. 2. Concept learning effects of the intradimensional variation of the instances

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maj-Britt Lindahl; Uppsala universitet.; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER