Sökning: "brevskrivning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet brevskrivning.

  1. 1. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

    Författare :Marie Löwendahl; Litteraturvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; the eighteenth century; women s letter-writing; the familiar letter; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : This dissertation is a study of women's letter-writing in eighteenth-century Sweden. The letters are written by a number of women from the uppper classes (nobility and bourgeoisie) during the last two decades of the eighteenth century. The majority of the letters are written in Swedish, some however in French. LÄS MER