Sökning: "breast cancer resistance protein"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden breast cancer resistance protein.

 1. 1. Studies of tamoxifen resistance in breast cancer

  Detta är en avhandling från Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Författare :Pia Palmebäck Wegman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; tamoxifen; polymorphism; metabolic enzymes; oestrogen synthesis; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi;

  Sammanfattning : Oestrogen is one of the most important hormonal regulators and is known to play a key role in the development and growth of breast cancer. The majority of tumours have a hormone dependent growth, and this is indicated by the presence of oestrogen receptors (ERs). LÄS MER

 2. 2. Predictive markers for tamoxifen response in primary breast cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

  Författare :Maria Stendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; General pathology; Cytologi; onkologi; prognosis; Cytology; oncology; cancerology; predictive marker; p27; cyclin D1; tamoxifen; PR; breast cancer; ER; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i västvärlden och årligen nydiagnosticeras omkring 7000 patienter, bara i Sverige. Antalet nyinsjuknade ökar för varje år medan dödligheten sjunker och de främsta orsakerna till detta tros vara förbättrad diagnostik via mammografiscreening och nya behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Role of cyclin D1 as an estrogen receptor cofactor and the influence of hypoxia on estrogen receptor regulation, with focus on prognositic and treatment predictive features in breast cancer

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Åsa Kronblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; General pathology; breast cancer; hypoxia; cyclin D1; Cytology; oncology; estrogen receptor; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målsättningen med detta avhandlingsarbete har varit att undersöka cyklin D1 och HIF-1 i förhållande till ÖR i brösttumörer. Ytterligare en målsättning var att undersöka om cyklin D1 och HIF-1 kan påverka utfallet av tamoxifenbehandling i kliniska bröstcancerstudier. LÄS MER

 4. 4. Small non-coding RNAs in cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Helena Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microRNA; non-coding RNA; breast cancer; CYP3A4; bladder cancer;

  Sammanfattning : The complex genetics of cancer, which allows tumours to grow and spread while bypassing the control circuitry of the cell, involves dysregulation of the genome, transcriptome and proteome. The importance of protein-coding genes such as growth factors and hormone receptors is well established. LÄS MER

 5. 5. Prognostic and treatment predictive factors for radio- and chemotherapy resistance in breast cancer patients- a step towards personlized medicine

  Detta är en avhandling från Emma Niméus-Malmström, Dept of Oncology

  Författare :Emma Niméus; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 2-DE; cyclin B1; breast cancer; radioresistance; immunohistochemistry; chemotherapy resistance; gene expression; treatment prediction; prognosis;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer form among women in the Western world. Although treatment has improved during the last decades, there is still a significant proportion of the patients who are not cured. LÄS MER