Sökning: "brandteknik"

Visar resultat 16 - 20 av 47 avhandlingar innehållade ordet brandteknik.

 1. 16. Exploring the Railway System from a Risk Governance Perspective

  Författare :Alexander Cedergren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risk governance; railway; framing; accident investigation; implementation; vulnerability; resilience; critical infrastructure;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olyckor i järnvägssektorn kan ge upphov till katastrofala konsekvenser. I första hand kan människors liv och hälsa drabbas, men allvarliga konsekvenser kan även uppstå för samhället i stort. LÄS MER

 2. 17. Flamelet modelling of soot formation in diffusion flames

  Detta är en avhandling från Fire Safety Engineering

  Författare :Anne Simone Dederichs; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Emissions; Pollution; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : In this work the steady and unsteady flamelet models have been applied to soot formation in laminar and turbulent diffusion flames. The aim was to study how different model parameters affect soot formation in diffusion flames. It was shown that certain assumptions are more crucial in laminar diffusion flames than in turbulent ones. LÄS MER

 3. 18. Designing preparedness – Emergency preparedness in a community context

  Detta är en avhandling från Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Kerstin Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : There has been an increased focus in society on preparedness for emergency response in recent years. Today there is legislation that requires all Swedish authorities at the local, regional and national levels to prepare for emergency management and response. Since the task is rather new, most authorities are just beginning to address it. LÄS MER

 4. 19. Preparing for Preparedness - Shaping Crisis Planning Processes in Local Authorities

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Kerstin Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ability to respond to crises; Preparedness planning process; Crisis management; Local authority; Municipality;

  Sammanfattning : In the developed countries the public expect society to be prepared for, and step in, if something out of the ordinary happens. This public pressure appears to have increased the demand for crisis preparedness planning. LÄS MER

 5. 20. Uncertainty and Risk Analysis in Fire Safety Engineering

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Håkan Frantzich; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; event tree; fire engineering design; reliability index; FOSM; Monte Carlo simulation; Risk analysis; uncertainty analysis; response surface.; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två riskanalysmetoder presenteras med vilka risken för personskador till följd av brand kan uppskattas. Metoderna, standard QRA (Quantitative Risk Analysis) och utökad QRA skiljer sig åt varigenom osäkerheter i ingående variabler behandlas. LÄS MER