Sökning: "brain derived neurotrophic factor"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden brain derived neurotrophic factor.

 1. 1. Brain-derived neurotrophic factor in cerebral ischemia: a quantitative study on surviving and newly formed neurons

  Detta är en avhandling från Elin Gustafsson, SRN, WNC, BMC-A11, 221 84 Lund

  Författare :Elin Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brain-derived neurotrophic factor; cerebral ischemia; neuronal survival; neurogenesis; hippocampus; striatum; immunocytochemistry; stereology; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; neurofysiologi; Neurology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår forskningsgrupp har tidigare påvisat kraftiga förändringar i genuttryck för neurotrofiner, en familj av tillväxtfaktorer för nervceller, och deras receptorer i kortikala och hippokampala nervceller vid olika hjärnskador. Det är till stora delar okänt vilken funktion neurotrofiner har efter hjärnskador, men neurotrofinsvaret skulle kunna vara en skyddande mekanism och leda till sprouting och synaptisk omorganisation, eller ha direkta effekter på synaptisk transmission. LÄS MER

 2. 2. Neurotrophic Factor Receptors in the Normal and Injured Visual System Focus on Retinal Ganglion Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niclas Lindqvist; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Developmental Neurosciences; Medicinsk utvecklings- och neurobiologi; Neurosciences; cell survival; gene expression; neurotrophic factor; receptor; retina; visual system; Neurovetenskap; Neurosciences; cell survival; gene expression; neurotrophic factor; receptor; retina; visual system; Neurovetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the life and death of adult retinal ganglion cells (RGCs). RGCs are neurons that convey visual information from the retina to higher centers in the brain. LÄS MER

 3. 3. New neurons and astrocytes in the adult brain. Studies on adult rat neural progenitors in vivo and in vitro with special reference to the effects of IGF-I and CNTF regarding proliferation and lineage determination

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Maria A I Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Brain; hippocampus; rat; neurogenesis; progenitor cell; stem cell; ciliary neurotrophic factor; insulin-like growth factor-I; PI3-K; MAPK.;

  Sammanfattning : The hippocampal dentate gyrus in several species, including man, continues to produce new neurons and glial cells in adulthood. The generation of new neurons and glial cells in the adult hippocampus is under strict regulation. Two major events of significance for cell genesis from progenitor cells are proliferation and lineage determination. LÄS MER

 4. 4. Post-Ischemic Housing Conditions Influence On Gene Transcription And Translation After Permanent Focal Brain Ischemia In Rats

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :Li-Ru Zhao; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; brain-derived neurotrophic factor; mRNA; nerve growth factor-induced gene A; corticosteroid receptors; in situ hybridization; Neurologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; brain ischemia; enriched environment; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Enriched environment (EE) housing significantly ameliorates neurological deficits induced by cortical brain ischemia without changing infarction size, suggesting that EE-related functional benefits are associated with neuronal plasticity events in the remaining tissue. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), nerve growth factor-induced gene A (NGFI-A) and corticosteroid receptors (mineralocorticoid receptor, MR; glucocorticoid receptor, GR) have been demonstrated to be involved in brain plasticity. LÄS MER

 5. 5. Brain-derived neurotrophic factor and endocannabinoid functions in gabaergic interneuron development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Författare :Paul Berghuis; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Formation of the cerebral cortex is controlled by tightly regulated processes: the proliferation and survival decisions of neural progenitors, radial and tangential migration of neuronal precursors, axon guidance and dendritic growth underpinning the formation of synapses. Patterning of the neocortex has been extensively studied and significant progress has been made in understanding the principles of cortical neuronal circuit formation. LÄS MER