Sökning: "bröst- och kolorektalcancer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden bröst- och kolorektalcancer.

 1. 1. Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling : interventionsstudier för personer med bröst - och kolorektalcancer

  Författare :Malin Backman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; fysisk aktivitet; bröst- och kolorektalcancer; cytostatikabehandling; symtom; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet har sedan länge visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god hälsa hos människor och det är känt att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem och att det medför en ökad risk för ohälsa. Adjuvant cytostatikabehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer som orsakar fysiska såväl som psykiska symtom som negativt påverkar en persons hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Genetic factors in childhood cancer. Associations between tumors in childhood and adulthood, and prevalence of germline TP53 mutations

  Författare :Susanne Magnusson; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood cancer; hereditary factors; breast cancer; survival; hereditary breast and ovarian cancer; hereditary non-polyposis colorectal cancer; familial malignant melanoma; BRCA1; BRCA2; mismatch repair; CDKN2A; familial risk; multiple childhood tumors; Li-Fraumeni syndrome; TP53; adrenocortical carcinoma; choroid plexus tumors; rhabdomyosarcoma;

  Sammanfattning : The etiology of childhood cancer is largely unknown. Approximately 1-10% of all childhood tumors are associated with known cancer predisposition syndromes. However, the contribution may be underestimated due to the failure to detect patients with genetic susceptibility for cancer when relying on known family pattern and anomalies. LÄS MER