Sökning: "bouij"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet bouij.

 1. 1. "Musik – mitt liv och kommande levebröd": : En studie av musiklärares yrkessocialisation

  Författare :Christer Bouij; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; Grounded theory; Music teacher sozialisation; Music teacher training; Role identity; Genus; grounded theory; Musiklärarsocialisation; Musiklärarutbildning; Rollidentitet; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 3. 3. Jag och mitt fanskap : vad musik kan betyda för människor

  Författare :Eva Kjellander; Boel Lindberg; Petter Dyndahl; Johan Söderman; Christer Bouij; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fan; fandom; identity; popular music; grounded theory; subcultural capital; experiences; learning; meaning; authenticity; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This dissertation aims to find further understanding of how people with special interest in a certain artist utilise music and the fact that they are fans in their everyday lives. I have opted to study two fans included in each group selected for this study: Kiss, Status Quo and Lasse Stefanz, one male and one female fan belonging to each respective group. LÄS MER

 4. 4. Musiklärartyper : en typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola

  Författare :Olle Tivenius; Christer Bouij; Åke Aronsson; Siw Graabræk Nielsen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; Music teacher; Teacher type; Music teacher type; Music school; Culture school; Teacher types; Typology; Aesthetics; Philosophy; Democracy; Creativity.; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to establish a typology for instrumental music teachers at Swedish municipal music schools, and to describe different types, generated from questionnaire-answers, regarding how their attitudes and valuations in matters concerning democracy in broad sense are reflected in their pedagogical activity. I address the following concrete questions. LÄS MER

 5. 5. Jenny Lind : röstens betydelse för hennes mediala identitet, en studie av hennes konstnärsskap 1838-49

  Författare :Ingela Tägil; Christer Bouij; Ulrik Volgsten; Göran Gademan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Jenny Lind; voice; nineteenth century vocal technique; vocal technique; femininity symbol; gender-stereotype; Virgin Mary-symbol; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : Jenny Lind was an opera singer in the years 1838–49. During this time she was given the status f an icon mainly due to her image. She was almost sanctified by the press. Her “private personality” was assigned a saintly purity, and she became a stereotype symbol of femininity. LÄS MER