Sökning: "bondas"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet bondas.

 1. 1. Att vara med barn. En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser under perinatal tid

  Författare :Terese Bondas; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 3. 3. Tillfället gör delaktighet : Patienters och vårdares erfarenheter av patientdelaktighet på akutmottagning. En deskriptiv, metodutvecklande och utvärderande studie

  Författare :Catharina Frank; Margareta Asp; Terese Bondas; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; lifeworld; phenomenography; instrument development; evaluation; patient perspective; patient participation; emergency department; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to examine, develop and evaluate patient participation in emergency department (ED) for promoting the relief of suffering for patients in care relations, from the perspective of patients and caregivers.Method: The explorative studies (I, II) were based on reflective lifeworld approach and analyzed by phenomenographic method. LÄS MER

 4. 4. Förlossningsrädsla : med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Författare :Christina Nilsson; Ingela Lundgren; Eva Robertsson; Terese Bondas; Anna-Karin Dykes; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Vårdvetenskap; Caring Science; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER

 5. 5. Matdistribution till hemmaboende äldre personer ur flera perspektiv

  Författare :Zada Pajalic; Lena Persson; Kirsti Skovdahl; Albert Westergren; Terese Bondas; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Action Research; Facilitation; Food Distribution; Story Dialogue Method; Home-living Elderly People.;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain insight into municipal food distribution from several perspectives: that of the clients, mainly elderly people, and also from the perspectives of different professionals and decision makers. An action research approach was chosen, as the characteristics of this method were deemed to be correct in relation to the basic aim of the study. LÄS MER