Sökning: "boldness"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet boldness.

 1. 1. Neuromolecular and behavioural profile of teleosts - effects of boldness, agonistic behaviour and reproductive status

  Detta är en avhandling från Uppsala University : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arshi Mustafa; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Histamine receptor 1 hrh1 ; histamine receptor 2 hrh2 ; histamine receptor 3 hrh3 ; boldness; personality; aggression; Histaminergic activity; Serotonergic activty 5-HIAA 5-HT ; Dopaminergic activty DOPAC DA ; spiegeldanio spd ; wild caught zebrafish; AB zebrafish; behaviour; brain.;

  Sammanfattning : This thesis investigates if boldness is reflected in the function of brain histaminergic system in zebrafish (Danio rerio). Moreover, behavioural differences in AB line, spiegeldanio (spd) line and wild caught strain of zebrafish have also been explored apart from the winner-loser effect in AB and spd fish. LÄS MER

 2. 2. Round goby invasion of the Baltic Sea the role of phenotypic variation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Magnus Thorlacius; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Round goby Neogobius melanostomus ; behaviour; animal personality; dispersal; species invasions; colonisation; spread; sociability; activity; boldness; aggression; cortisol coping-styles; biology; biologi;

  Sammanfattning : Biological invasions are a major threat to biodiversity world wide with annual economic costs up to 1.4 trillion dollars. The round goby (Neogobius melanostomus) is a particularly fierce invader that threatens ecological function of the Baltic Sea. LÄS MER

 3. 3. Individual variation in behaviour: personality and performance of brown trout in the wild

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Bart Adriaenssens; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; behavioural syndromes; personality; life-history; boldness; hatchery; survival; growth; foraging; anti-predator behaviour; learning; brown trout;

  Sammanfattning : Individuals from the same population often show very different behaviour. These differences, when consistent across time, are referred to as animal personality or behavioural syndromes. Explaining the occurrence of animal personality from an evolutionary perspective has however proven a difficult issue to tackle. LÄS MER

 4. 4. Selective serotonin re-uptake inhibitors in the environment Effects of citalopram on fish behaviour

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Martin Kellner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Citalopram; SSRI; stickleback; Baltic; behaviour; fish; feeding; anxiety; boldness; serotonin; development; Storspigg; serotonin; östersjön; SSRI; läkemedel; miljö; citalopram; ätbeteende; beteende; utveckling; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are a class of anxiolytic and anti-depressant drugs. SSRIs act on the evolutionarily ancient serotonergic system which is virtually identical throughout the vertebrate phylum. LÄS MER

 5. 5. Relations between metabolic rate, migration and behaviour in Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta)

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Linnea Lans; Karlstads universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atlantic salmon; brown trout; Standard metabolic rate; behaviour; migration; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Ethology and behavioural ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Etologi och beteendeekologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning :  ABSTRACT Migration is common among populations of brown trout (Salmo trutta) and Atlantic salmon (Salmo salar). However, not all individuals in the same population migrate, a phenomenon referred to as partial migration. LÄS MER