Sökning: "bokhandel"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet bokhandel.

 1. 1. Studier i svensk bokhandel : Svenska bokförläggareföreningen 1843-1887

  Författare :Sven Rinman; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria

  Författare :Helena Strömquist; Avdelningen för bokhistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; marbled papers; graphical design; printed wrappers; consumption of books; history of paper binding; the putting-out system; book distribution; publisher’s bindings; material bibliography; material culture; sociology of texts; history of bookbinding; history of consumption; book market; bookbinding technique.; history of the book;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine the significance of the paperbound book on the book market as part of the history of consumption. It is an examination of the materiality of the book, in which the form and function, economics and distribution of the binding during the last century of the hand-press era are studied. LÄS MER