Sökning: "blood coagulation"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade orden blood coagulation.

 1. 1. Dissertatio de haemorrhoea, quam venia ... ord. med. Upsal. præside Joh. Gust. Acrel ... pro gradu doctoris publicæ defert censuræ Carolus Zetterström ... Jemtlandus. In audit. Gust. maj. d. XIII Maji MDCCXCVII. Horis a. et p. meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Joh. Fredr. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Johan Gustaf Acrel; Carl Zetterström; Johan Gustaf Acrel; [1797]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hudblödning; Purpura; Blood - diesases; Blood coagulation disorders; Blood; Blood coagulation disorders; Blood; Blod; Blodkoagulationsstörningar; Blodsjukdomar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia febris intermittentis petechialis, qvam venia ... med. ord. Ups. præside Joh. Gust. Acrel ... pro gradu doctoris publice ventilandam sistit Joh. Sigfr. Schedvin, Dalecarlus. In audit. Gust. maj. d. XXVII Apr. MDCCXCIII. Horis a. et p. meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Joh. Edman

  Författare :Johan Gustaf Acrel; Johan Sigfrid Schedvin; Johan Gustaf Acrel; [1793]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Purpura; Blood - Diseases; Blood coagulation disorders; Blood; Blood; Blood coagulation disorders; Blod; Blodkoagulationsstörningar; Blodsjukdomar; Feber;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synthesis, Function, and Inactivation of Blood Coagulation Factor V

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Författare :Kristoffer Sørensen; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; activated protein C; heparin; calcium binding; R2 haplotype; Blood Coagulation; Factor V; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Blood coagulation factor V (FV) is a 330 kDa plasma glycoprotein. Activated FV (FVa) is a non-enzymatic cofactor to activated Factor X in the activation of prothrombin that occurs during coagulation. LÄS MER

 4. 4. Regulation of Tissue Factor and Coagulation Activity Translation Studies with Focus on Platelet-Monocyte Aggregates and Patients with Acute Coronary Syndrome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Christersson; Agneta Siegbahn; Lars Wallentin; Jonas Oldgren; Ingebjorg Seljeflot; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internal medicine; Myocardial infarction; Coagulation; Platelet-monocyte aggregates; Tissue factor; Thrombin inhibition; Invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Myocardial infarction (MI) is often caused by a disruption of an atherosclerotic plaque with activation of coagulation, platelets and inflammation. The aims were; to investigate whether the oral direct thrombin inhibitor, ximelagatran affected markers for coagulation, platelet and inflammation in a patient cohort with recent MI and if the coagulation markers could identify patients with increased risk of new ischemic events; to evaluate some of the mechanisms involved in formation of platelet-monocyte aggregates (PMAs). LÄS MER

 5. 5. Biomaterials and Hemocompatibility

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anna E. Engberg; Kristina Nilsson Ekdahl; Peter Zipfel; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Complement; Coagulation; Whole blood; Biomaterials; Polymers and Hemocompatibility; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Biomaterials are commonly used in the medical clinic today; however, artificial materials can activate the cascade systems in the blood (complement-, coagulation-, contact- and fibrinolytic systems) as well as the platelets to various degrees. When an artificial surface comes in contact with blood, plasma proteins will be adsorbed to the surface within seconds. LÄS MER