Sökning: "blomma"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet blomma.

 1. 1. Åkerns blomma : trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne

  Författare :Åsa Klintborg Ahlklo; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen av landsbygdens trädgård som “åkerbrukets blomma” eller förebild för jordbruket, genom att analysera sambanden mellan trädgård och jordbruk under 1800-talet med utgångspunkt i uppbyggnaden av två mönstergårdar i Skåne. Avhandlingen hävdar att mönstergården i allmänhet, särskilt under dess uppbyggnadsperiod, utgör ett rikt material för studier av det mångdimensionella förhållandet mellan trädgård och jordbruk. LÄS MER

 2. 2. Att rannsaka en barndom. Harry Martinssons "Nässlorna blomma": Tillkomst och tematik

  Författare :Bengt E. Anderson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flower Cues for Hawkmoths: Colour, Place and Odour

  Författare :Anna Balkenius; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zoologi; Zoology; olfaction; vision; learning; multimodal; Macroglossum stellatarum; Hawkmoth; Deilephila elpenor;

  Sammanfattning : Flowers use different cues to attract pollinators including colour and odour. How do hawkmoths use these cues to find the flowers? This question was investigated in two species of hawkmoth, the diurnal species, Macroglossum stellatarum, and the nocturnal species, Deilephila elpenor. Both species have colour vision and D. LÄS MER

 4. 4. Plant Aquaporins: A study of expression, localization, specificity, and regulation

  Författare :Sara Sjövall Larsen; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtbiokemi; Plant biochemistry; phosphorylation; protein kinase; overexpression; NIP; MIP; plant; aquaporin;

  Sammanfattning : Aquaporins, or Major Intrinsic Proteins (MIPs), are integral proteins that facilitate transport of water and other small neutral solutes across biological membranes. They belong to a well conserved and ancient family of proteins, present in all organisms ranging from bacteria to plants and humans. LÄS MER

 5. 5. Plant major intrinsic proteins - functional implications of expression and localisation studies

  Författare :Laure Fraysse; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant biochemistry; immunolabelling; microarray; plasma membrane; aquaporins; plant; water; Växtbiokemi;

  Sammanfattning : Plant water channels are members of the very old Major Intrinsic Protein (MIP) family, with representatives in bacteria, fungi, animals, and plants. The genome of the model plant Arabidopsis thaliana contains 35 MIP genes. LÄS MER