Sökning: "blogg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet blogg.

 1. 1. Discursive skin : Entanglements of gender, discourse and technology

  Författare :Katherine Harrison; Nina Lykke; Anne Scott Sørensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :gender; discourse; technology; feminism; technoscience; cyberpunk; blog; biotechnology; genus; diskurs; teknik; feminism; technoscience; cyberpunk; blogg; bioteknik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the relationship between gender, discourse and technology, and the resulting construction of bodily norms, in a contemporary environment dominated by info- and bio-technologies. The premise from which this study starts is that the ‘intra-action’ between gender, discourse and technology plays a central role in shaping contemporary identities. LÄS MER

 2. 2. Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries

  Författare :Rebecka Cowen Forssell; Elfi Baillien; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Nätmobbning;

  Sammanfattning : Sverige liksom många andra länder genomgår en digitaliseringsprocess som påverkar hur vi tar oss an och förhåller oss till arbete. I arbetslivets digitalisering ingår även psykosociala aspekter som uppstår som en följd av ökad digital kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Political Marketing: Understanding and Managing Stance and Brand Positioning

  Författare :Alessandro Bigi; Esmail Salehi-Sangari; Leyland Pitt; Frauke Mattison; KTH; []
  Nyckelord :Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : This thesis investigates the strategic stance of a political brand and the factors that affect its positioning. The question related to the positioning of a political brand is complex. Nowadays, political leaders should be able to define the characteristics of their political brand. LÄS MER