Sökning: "biståndsbedömning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet biståndsbedömning.

 1. 1. Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Magdalena Elmersjö; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; care of older persons; care needs; care work; care relationship; care receivers; care workers; care managers; competence; technologies; activation; generation character; äldreomsorg; omsorgsbehov; omsorgsarbete; omsorgsrelation; kompetens; omsorgsmottagare; omsorgsgivare; enhetschef; biståndsbedömning; teknologi; aktivering; generationskaraktär;

  Sammanfattning : This dissertation examines how perceptions of competence affect the care of older persons, and the values ​​and vocational conceptions of care work and care recipients that are tied to the perceptions of what skills that are needed and why. Competence is defined by three parts with relevance for the content of care work: what knowledge the care workers should have, what tasks they should perform and how they should respond to care recipients. LÄS MER

 2. 2. PARTICIPATION IN NEEDS ASSESSMENT OF OLDER PEOPLE PRIOR TO PUBLIC HOME HELP Older persons', their family members', and assessing home help officers' experiences

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Ann-Christin Janlöv; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; age 75 and older; home help officer care manager; needs assessment; family participation; experience; Medicine human and vertebrates ; public home help; transition;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Delaktighet i biståndsbedömning av äldre personer inför kommunalt bistånd. Äldre personers, familjemedlemmars och biståndsbedömares upplevelser. Den äldre generationen förväntas snabbt öka i Sverige och i övriga Europa under de kommande årtiondena. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER