Sökning: "birgitta lundbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden birgitta lundbäck.

  1. 1. Specialpedagogik i Fritidshemmet : Från samlat forskningsläge till pedagogisk praktik

    Författare :Birgitta Lundbäck; Linda Fälth; Helena Ackesjö; Daniel Östlund; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special Education; Specialpedagogik;

    Sammanfattning : This thesis aims to contribute to research and practice with knowledge aboutspecial education in the activities of School-age Educare. Questions that seekanswers are how special education can be expressed in the activities of theSchool-age Educare and how Special education can be a resource at the SchoolageEducare and supplement the School-age Educare´s pedagogy. LÄS MER