Sökning: "birgitta herkner"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden birgitta herkner.

 1. 1. Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3

  Författare :Birgitta Herkner; Mats Myrberg; Åke Olofsson; Christer Jacobson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: national test; word decoding; Simple View of Reading; reading comprehension; teaching reading comprehension; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse and describe reading ability from the second to sixth year of schooling in Sweden (ages 8–13). An intro­ductory study presents the pupils’ reading profiles and also the extent to which teaching in reading comprehension is given at their schools. LÄS MER

 2. 2. Studier av läsrelaterade språkliga förmågor i förskola och läsutveckling i grundskola

  Författare :Birgitta Herkner; Mara Westling Allodi; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decoding; reading development; special education support; early identification; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis was to explore relationships that impact language development, and how reading ability develops during the compulsory school years. The thesis includes four studies, study I (licentiate thesis), with students from grades 2–5, from 24 classrooms (N = 428), study II examined whether the National test (NP) was able to identify students with word decoding problems from a sample of third graders from study I (n= 112). LÄS MER