Sökning: "birgitta ander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden birgitta ander.

  1. 1. Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka?

    Författare :Birgitta Ander; Arne Gerdner; Ingeborg Rossow; Jönköping University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar; berusning; plats och rum; fest; LoRDIA;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate adolescent drinking to drunkenness and connected contextual factors. The thesis is based on four studies, addressing different aspects: The first explores arenas of adolescent drunkenness, and the meaning the adolescents attribute to them. LÄS MER