Sökning: "birger olsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden birger olsson.

 1. 1. Olof Hedlund - orgelbyggare: levnad - verksamhet - orgelverkens öden

  Författare :Birger Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Traditions as rhetorical proof : Pauline argumentation in 1 Corinthians

  Författare :Anders Eriksson; Birger Olsson; Lauri Thuren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament exegesis; Nya testamentets exegetik; Nya testamentets exegetik; New Testament Exegesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vetekornets väg : Utblottelse hos Dostojevskij och i romanen Bröderna Karamazov

  Författare :Mattias Huss; Kari Syreeni; Owe Wikström; Tord Fornberg; Birger Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Biblical studies; F M Dostoevsky; Crime and Punishment; The Idiot; The Brothers Karamazov; John 12:24; kenosis; imitatio Christi; transfigured motif; Gospel of John; Philippians 2; inter-symbolism; Reception History; Reception Criticism; Bibelvetenskap exegetik; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study takes as its starting point John 12:24, the epigraph that Dostoevsky selected for The Brothers Karamazov. The verse is considered here as a pre-figurative model and symbol in Dostoevsky’s thought and authorship. More specifically, the notion of kenosis is argued to constitute a transfigured motif and a gloss for an imitatio ideal. LÄS MER

 4. 4. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Författare :Stefan Klint; Birger Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER