Sökning: "biomathematics biometrics"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden biomathematics biometrics.

 1. 1. Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Rikard Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolism; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; Naturvetenskap; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Respiratory system; Andningsorganen; Natural science; biomatematik; Bioinformatics; medical informatics; biomathematics biometrics; Bioinformatik; medicinsk informatik; speclust; proteios; biological variation; phenotypic plasticity; data management; DIGE; sequencing; isoform; allergen; Proteomics; strawberry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling visar att jordgubbar innehåller ett allergen, proteinet Fra a 1, som är mycket likt det allergen som orsakar besvär vid björkpollen-allergi. Den som får allergiska besvär av jordgubbar, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Probalistic Methods In Genomic Data Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Thomas Breslin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pathway profiling; Bioinformatics; medical informatics; biomathematics biometrics; Bioinformatik; medicinsk informatik; differential gene expression; probabilistic methods; Natural science; Naturvetenskap; biomatematik; annotation analysis; microarray; Fysicumarkivet A:2004:Breslin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nyligen utvecklade microarray-tekniken gör det möjligt att mäta mängden av mRNA för tusentals gener samtidigt. För att tolka dessa data krävs statistiska metoder och denna avhandling behandlar tre sådana. LÄS MER

 3. 3. New methods for protein structure threading and domain identification

  Detta är en avhandling från Molecular Biophysics, Lund University

  Författare :Mats Lindstam; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biomatematik; Molecular biophysics; Molekylär biofysik; medicinsk informatik; Bioinformatik; biomathematics biometrics; medical informatics; structure prediction; Bioinformatics; domain identification; Structural bioinformatics; threading;

  Sammanfattning : The availability of three-dimensional structures of proteins has provided enormous insight into the detailed molecular machinery of the living cell. Since the late 1950s and early 1960s, experimental methods for deriving protein structures have contributed more than 30,000 entries to the Protein Data Bank, representing the collected knowledge of protein and other macromolecular structures. LÄS MER

 4. 4. Statistical and Functional Analysis of Genomic and Proteomic Data

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Yingchun Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinformatik; biomathematics biometrics; unsupervised classification; Bioinformatics; medical informatics; TGF-beta; linear mixed model; expression data; dye bias; 2D-gel; signaling pathway; regulatory motif; microarray; medicinsk informatik; biomatematik;

  Sammanfattning : High-throughput technologies have led to an explosion in the availability of data at the genome scale. Such data provide important information about cellular processes and causes of human diseases, as well as for drug discovery. Deciphering the biologically relevant results from these data requires comprehensive analytical methods. LÄS MER

 5. 5. Insights into structure and dynamics of the AAA+ motor of magnesium chelatase

  Detta är en avhandling från Molecular Biophysics, Lund University

  Författare :Joakim Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinformatik; biomathematics biometrics; Bioinformatics; medical informatics; Rhodobacter capsulatus; Tetrapyrrole; Mutants; Magnesium chelatase; Cryo-Electron microscopy single-particle 3D reconstruction; Chlorophyll biosynthesis; AAA proteins; ATPase; medicinsk informatik; biomatematik; Molecular biophysics; Molekylär biofysik; Natural science; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Enzymet magnesium-kelatas katalyserar bildandet av magnesuim-protoporfyrin genom insättning av en magnesiumjon i protoporfyrin. Detta är det första unika steget i tillverkningen av klorofyll hos växter, alger och fotosyntetiska bakterier. LÄS MER