Sökning: "biologisk kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden biologisk kemi.

 1. 1. Biolubricants and Biolubrication

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Min Wang; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hyaluronan; Phospholipid; Lubricin; Cartilage Oligomeric Matrix Protein; COMP; Adsorption; Surface Force; Friction; Biolubrication; Boundary Lubrication; Load Bearing Capacity; Synergistic Effects; DLS; QCM-D; AFM.; Hyaluronan; Fosfolipid; Lubricin; Cartilage Oligomeric Matrix Protein; COMP; Adsorption; Ytkraft; Friktion; Biologisk smörjning; Gränsskiktssmörjning; Lastbärande förmåga; Synergieffekter; DLS; QCM-D; AFM.; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis work was to gain understanding of the principles of biolubrication, focusing on synergistic effects between biolubricants. To this end surface force and friction measurements were carried out by means of Atomic Force Microscopy, using hydrophilic and hydrophobic model surfaces in salt solutions of high ionic strength (≈ 150 mM) in presence of different biolubricants. LÄS MER

 2. 2. Aspects of Porous Graphitic Carbon as Packing Material in Capillary Liquid Chromatography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Törnkvist; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical chemistry; PGC; porous graphitic carbon; stationary phase; packing material; LC; liquid chromatography; miniaturized; chiral; enantiomer; ESI; electrospray ionization; mass spectrometry; polar compounds; L-DOPA; dopamine; biological samples; biological matrix; Analytisk kemi; PGC; poröst grafitiserat kol; stationärfas; packningsmaterial; LC; vätskekromatografi; miniatyriserade system; kiral; enantiomer; ESI; electrospray jonisation; mass spektrometri; polära föreningar; L-DOPA; dopmamine; biologiska prover; biologisk matris; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi; Analytical Chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, porous graphitic carbon (PGC) has been used as packing material in packed capillary liquid chromatography. The unique chromatographic properties of PGC has been studied in some detail and applied to different analytical challenges using both electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS) and ultra violet (UV) absorbance detection. LÄS MER

 3. 3. Synthesis of Spiro-bicyclo[2.2.2]Octane Derivatives Towards the Development of Paclitaxel Mimetics

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Viveca Thornqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry; Natural science; paclitaxel; spiro; indium; Naturvetenskap; bicyclo[2.2.2]octane; allylation; paclitaxel mimetic;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av de föreningar som utvecklas i den farmaceutiska industrin idag har sina rötter i naturprodukter. Paclitaxel, den aktiva substansen i läkemedlet Taxol, återfinns bland annat i idegranens bark. LÄS MER

 4. 4. Protein Interactions: Electrostatics and Ligand Binding

  Detta är en avhandling från Department of Biophysical Chemistry, Lund University

  Författare :Ingemar André; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biophysics; Molekylär biofysik; secondary structure formation; protein GB1; pKa values; pH stability; NMR; electrostatic interactions; M proteins; calbindin D9k; calcium binding; cooperativity; calmodulin; calbindin D28k;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner I varje cell i kroppen finns en kopia av vårt DNA. DNA är uppdelat i en massa gener som vart och ett innehåller en karta för uppbyggnaden av ett protein. Dessa proteiner kontrollerar nästan alla aspekter av det vi kallar liv. LÄS MER

 5. 5. Water-swelling tablets based on hydrophobically modified poly(acrylic acid) - Effects of amphiphiles on swelling and drug release

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Patrik Knöös; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drug deliver; Controlled release; Hydrophobically modified polymers; Surfactant-polymer interactions; Poorly soluble drug;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kommer dagligen i kontakt med läkemedel i olika former, antingen som den kräm som vi smörjer in vårt onda knä eller Treon somliga tar på söndagsmorgon. Många av dessa produkter kan se enkla ut men är ofta resultatet av mycket forskning och för att förstå hur arbetet som utgör den här avhandlingen är kopplat till en Treo, så tänkte jag att vi ska börja med att förklara vad ett läkemedel egentligen är. LÄS MER