Sökning: "biographical disruption work"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden biographical disruption work.

 1. 1. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 2. 2. Osäkra "sjukdomar" - dilemman och möjligheter : Kvinnliga "patienters" och läkares erfarenheter av kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi

  Författare :Pia Åsbring; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Chronic fatigue syndrome; fibromyalgia; women; qualitative interviews; illness experience; identity; biographical disruption work; stigma; patient power; control; physicians experiences; uncertainty;

  Sammanfattning : This thesis focuses on women with chronic fatigue syndrome (M) and fibromyalgia and how they depict their illness experience. Physicians' experiences of these patient groups have also been examined. This thesis is appropriated for the fields of medical sociology and illness experience research. LÄS MER