Sökning: "biocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet biocentrism.

 1. 1. "There's a bad time coming" : Ecological Vision in the Fiction of D. H. Lawrence

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anne Odenbring Ehlert; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Lawrence; D. H. 1885-1930 ; social criticism; literature and the environment; ecocriticism; literary ecology; ecological philosophy; holism; biocentrism; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : This study aims to shed new light on the relation between humankind and nature in D. H. Lawrence's fiction. While this may seem like well-trodden ground in Lawrence criticism, my reading is ecocritical and re-examines his texts through the perspective of today's environmental awareness. LÄS MER

 2. 2. Människan, naturen och Gud : En studie av miljöetiken i nutida kristen teologi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etik och Religionsfilosofi

  Författare :Kerstin Andersson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ethics; theological environmental ethics; Rasmussen; Boff; Ruether; communitarian ethics; liberation theology; ecofeminist theology; anthropocentrism; biocentrism; ecocentrism; environmental ethics; existential vulnerability; ecological justice; Christian ethics; Etik; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has three aims. The first aim is to analyse and clarify three models of theological environmental ethics. A second aim is to critically examine and compare the environmental ethical models of the three theologians. The third aim is to present a reasonable model of a theological environmental ethic. LÄS MER

 3. 3. A Landscape of Left-Overs : Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anne-Christine Hornborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animism; traditional ecological knowledge; biocentrism; ecological ethics; environmental relations; being-in-the-world; lifeworlds; phenomenology; power; oral tradition; Kluskap; culture hero; tradition; Canada; Mi’kmaq Indians; Nova Scotia; sacred places; landscape; nature vs. culture; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I september 1989 kom det till kanadensiska mi’kmaqindianers kännedom att ett enormt granitbrott (ett av de tre största i världen) planerades att öppnas vid Kellys Mountain på ön Cape Breton i östra Kanada. Mi’kmaqtraditionalister organiserade genast en fredlig trumceremoni på berget och en talesman deklarerade att det planerade granitbrottet var en förolämpning mot både mi’kmaqfolket och Moder Jord. LÄS MER

 4. 4. Samtal med den värdefulla naturen : Ett studium av miljöetiken hos Knud Lõgstrup, Holmes Rolston III och Hans Jonas

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Kvassman; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Anthropocentrism; biocentrism; instrumental value; intrinsic value; value nihilism; objective value; correspondence theory; moral realism; absolute human dignity; deductive knowledge; inductive knowledge; cosmophenomenology; science; creation theology; sensation; disposition; appealing nature; interplay; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This thesis has three aims. One aim is to explain and analyse the environmental ethics of Rolston, Jonas and Lögstrup. A second aim is to compare and criticize their environmental ethics. A third aim is to put forward a personal proposal for an acceptable formulation of a weakly biocentrical environmental ethic. LÄS MER

 5. 5. Das seufzende Schwein Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik

  Detta är en avhandling från Erlangen : Harald Fischer Verlag GmbH

  Författare :Helena Röcklinsberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; historia; History; Religion; the view of human being; the view of the animal; normative ethical theory; value worth; dignity; ethology; pig; theory; practice; theology; philosophy; theistic atheistic view; Günter Altner; Erich Grässer; Klaus Michael Meyer-Abich; Michael Schlitt; Ursula Wolf; anthropocetrism; sentientism; biocentrism; ecocenstism; theocentrism; moral standing; dialouge; image of God; Religionsvetenskap Teologi; value; theistic; atheistic; dialogue; ecocentrism; antropocentrism; animal ethics;

  Sammanfattning : In this study five German models of animal ethics are analysed. Three theological and two philosophical models representing anthropocentric, sentientistic, biocentric and ecocentric perspectives are presented. LÄS MER