Sökning: "bio-power"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet bio-power.

 1. 1. Constituting the Healthy Employee? Governing gendered subjects in workplace health promotion

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Erika Björklund; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Workplace health promotion; health education; physical activity; diet; discourse; governmentality; bio-power; gender;

  Sammanfattning : With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. LÄS MER

 2. 2. Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier

  Detta är en avhandling från Umeå : Bokförlaget h:ströms - Text&Kultur

  Författare :Anna Bohlin; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; allegory; irony; bio-power; Selma Lagerlöf; Mathilde Vaerting; Rosa Mayreder; Fogelstadgruppen; feminist theories; Klara Johanson; eugenics; voice; lin Wägner; women’s movement; Tidevarvet; corporeality; identity politics; Ellen Key; feminist essentialism; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Ellen Key; Tidevarvet; identitetspolitik; Fogelstadgruppen; ironi; röst; Mathilde Vaerting; feministisk teori kvinnorörelsen; särart; bio-makt; hygienism; Rosa Mayreder; Klara Johanson; kroppslighet; allegori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the voice in Elin Wägner’s novel Silverforsen (1924), Selma Lagerlöf’s Löwensköld trilogy (1925–1928) and Klara Johanson’s causeries in the feminist weekly newspaper Tidevarvet 1923–1924, in relation to women’s suffrage. Swedish women were finally granted the right to vote in 1921. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotek makt och disciplinering En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Dan Andersson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of public library and general education; power; socialisation; genealogical analyses; social practice; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study is focusing of the Swedish public library as an institution for general education during the period of 1910 to 1990. The aim is to enhance the knowledge of the construction of the Swedish citizen during the organized modernity. LÄS MER

 4. 4. Gasification-based Biorefinery for Mechanical Pulp Mills

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Jie He; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gasification; Mechanical Pulping; Biofuels; Power Generation; Biomass Residues; ASPEN Plus;

  Sammanfattning : The modern concept of “biorefinery” is dominantly based on chemical pulp mills to create more value than cellulose pulp fibres, and energy from the dissolved lignins and hemicelluloses. This concept is characterized by the conversion of biomass into various bio-based products. LÄS MER