Sökning: "binjure"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet binjure.

 1. 1. Hormone-sensitive lipase: Molecular analyses of the human gene; structural and evolutionary aspects on expression, alternative splicing and cold adaptation

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Henrik Laurell; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; enzymologi; Proteiner; Proteins; enzymology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allmän Introduktion Hormonkänsligt lipas (HKL/HSL) är det protein (enzym) som hydrolyserar (bryter ner) det fett som finns lagrat inne i fettcellerna i fettväven. HSL finns också i steroidproducerande vävnader, som t.ex. LÄS MER

 2. 2. Stress-related peptides in suicide attempters

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :Åsa Westrin; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; temperament; cortisol; neuropeptide Y; delta sleep-inducing peptide; somatostatin; beta-endorphin; corticotropin-releasing hormone; hypothalamic pituitary adrenal axis; attempted suicide; affective disorders; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är välkänt att patienter som har gjort ett suicidförsök löper en ökad risk att i framtiden ta sitt liv. I de flesta fall görs suicidförsök av individer som på något sätt är utsatta för stress. Stress kan orsakas av en psykisk eller fysisk sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Studies on the deposition, bioavailability and systemic activity of glucocorticoids in man

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital

  Författare :Lars Thorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacological sciences; systemic activity; glucocorticosteroids; lung deposition; systemic availability; inhalation; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish SVENSK SAMMANFATTNING Den kliniska effekten av läkemedel som administreras till näsa eller lunga beror på läkemedlets egenskaper och på dess lokala deposition. Depositionsstudier är därför värdefulla för att kunna karakterisera olika beredningar. LÄS MER

 4. 4. Monoglyceride Lipase and Hormone-Sensitive Lipase - Molecular and structural aspects

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Marie Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genomic organisation; baculovirus-insect cells; catalytic triad; alfa beta hydrolase fold; tissue distribution; cDNA sequence; lipolysis; adipocyte; monoglyceride lipase; hormone-sensitive lipase; chromosomal localisation; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förmågan att ha tillgång till energi oberoende av ett varierande födointag är livsavgörande. Kroppen har därför på ett högst effektivt sätt löst detta genom att lagra energi i form av fett i fettceller, vilka finns i fettväven. LÄS MER