Sökning: "bindningsförmåga"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet bindningsförmåga.

 1. 1. Bonding Ability Distribution of Fibers in Mechanical Pulp Furnishes

  Detta är en avhandling från Sundsvall : FSCN - Fibre Science and Communication Network

  Författare :Sofia Reyier; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fiber; mechanical pulp; bonding ability; fiber characterization; Bonding Indicator; BIN; acoustic emission; hydrocyclone; Fiberlab; collapse resistance; fibrillation; Fiber; mekanisk massa; bindningsförmåga; fiber karakterisering; Bindnings Indikator; BIN; akustisk emission; hydrocyklon; Fiberlab; kollaps resistans; fibrillering; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents a method of measuring the distribution of fiber bonding ability in mechanical pulp furnishes. The method is intended for industrial use, where today only average values are used to describe fiber bonding ability, despite the differences in morphology of the fibers entering the mill. LÄS MER

 2. 2. Studies of the role of complement factor H in hemolytic uremic syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Fariba Vaziri Sani; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatri; Pediatrics; Hemolytic uremic syndrome; complement system; factor H;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Faktor H är den viktigaste cirkulerande hämmare av den alternativa komplementvägen. Den fungerar som co-faktor för faktor-I medierad C3b nedbrytning, hindrar bildning av C3bBb konvertas och främjar dess nedbrytning. LÄS MER

 3. 3. On the adsorption behaviour of saliva and purified salivary proteins at solid/liquid interfaces

  Detta är en avhandling från Swedish Dental Association

  Författare :Liselott Lindh; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :Medicine; acidic proline-rich proteins; adsorption; BSM; diffusion; ellipsometry; interfaces; mass transport limitation; mucins; MUC5B; saliva; salivary proteins; statherin; surface properties;

  Sammanfattning : Salivary proteinaceous substances are known to play important roles in the formation of the salivary pellicle. The aim of this study was to investigate some aspects of the interfacial behaviour of selected purified salivary proteins, as well as human saliva secretions, using time resolved in situ ellipsometry. LÄS MER

 4. 4. Penicillin-Nonsusceptible Streptococcus pneumoniae in Malmö, Sweden. Aspects of Epidemiology, Microbiology and Genetics

  Detta är en avhandling från Intellecta docusys

  Författare :Percy Nilsson Wimar; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Day-care centers; Streptococcus pneumoniae; Penicillin-nonsusceptible; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Pneumokocker är den vanligaste bakteriella orsaken till öron- och lunginflammation, men kan också orsaka allvarliga och livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation hos både barn och vuxna. I Sverige är allvarlig pneumokocksjukdom bland äldre fortfarande den vanligaste dödliga infektionssjukdomen med en mortalitet kring 10 %. LÄS MER

 5. 5. Molecular and microscopical analysis of pathogenic streptococci - studies on surface proteins interacting with human cells and extracellular matrix

  Detta är en avhandling från Division of Infection Medicine

  Författare :Marta Bober; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Streptococcus pyogenes; streptococcal leucine rich repeat protein; M protein; collagen; keratinocytes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi är omringade av olika mikrorganismer såsom bakterier och svampar. Bakterier kan leva från de mest ogästvänliga miljöer som arktisk is och varma källor på havsbotten till varje människas hud och mag- tarmkanal. Bakterier som bor på och inuti oss spelar en stor roll i vårt välbefinnande. LÄS MER