Sökning: "binding sites"

Visar resultat 1 - 5 av 596 avhandlingar innehållade orden binding sites.

 1. 1. C4b-binding protein: Identification of binding sites and a possible function of the interaction with protein S

  Detta är en avhandling från Joanna Webb, Wallenberg Laboratory Floor 6, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Joanna Webb; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical chemistry; apoptosis; binding sites; complement; C4b-binding protein; protein S; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är ett system bestående av cirka 35 proteiner i blodet och på cellytor, som ingår i kroppens medfödda immunförsvar. Det är ett mycket viktigt men också explosivt system, potentiellt skadligt för kroppens egna celler, som kräver strikt reglering. LÄS MER

 2. 2. Binding of drugs to human serum albumin : identification of specific binding sites and influence of some diseases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Kober; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Protein structure prediction Zinc-binding sites, one-dimensional structure and remote homology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK), Stockholm University

  Författare :Nanjiang Shu; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein structure prediction; zinc-binding; profile; homology detection; shape string; NATURAL SCIENCES Biology Other biology Bioinformatics; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi Bioinformatik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; Structural Chemistry; strukturkemi;

  Sammanfattning : Predicting the three-dimensional (3D) structure of proteins is a central problem in biology. These computationally predicted 3D protein structures have been successfully applied in many fields of biomedicine, e.g. family assignments and drug discovery. LÄS MER

 4. 4. Statistical models of TF/DNA interaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Aymeric Fouquier d'Herouel; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gene expression; regulation; transcription factor; binding motif; matrix representations; gibbs sampling; binding affinity; non-specific binding; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Biological physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Biologisk fysik;

  Sammanfattning : Gene expression is regulated in response to metabolic necessities and environmental changes throughout the life of a cell.A major part of this regulation is governed at the level of transcription, deciding whether messengers to specific genes are produced or not. LÄS MER

 5. 5. Neuropeptide signaling in insects : peptide binding sites, tachykinin receptors and SNAP-25

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Helena Anna Dagmar Johard; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neuropeptide; insects;

  Sammanfattning : .... LÄS MER