Sökning: "bilderboksstunden"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet bilderboksstunden.

  1. 1. Bilderboksstunden i förskolan Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

    Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

    Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER