Sökning: "bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel.

  1. 1. Bilderboken i förskolan En utgångspunkt för samspel

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Maria Simonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER