Sökning: "bild skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden bild skapande.

 1. 1. Skapande av femininitet : om kvinnor i missbrukarbehandling

  Detta är en avhandling från Leili Laanemets, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund

  Författare :Leili Laanemets; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client.; drug use; drug abuse; drugs; alcohol; drug treatment; addiction treatment; motherhood; sex; gender; femininity; women; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This thesis is about women in drug abuse treatment and their descriptions of themselves as women - their process of becoming feminine. The aim of the thesis is describing and trying to understand the meaning of the treatment in the women's femininity processes and what significance drugs, alcohol, men, the own body, motherhood, and sexuality have and have had in the process. LÄS MER

 2. 2. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Högsk

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 3. 3. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Helena Andersson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer; livsberättelser inkludering delaktighet tillhörighet meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 4. 4. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER

 5. 5. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Marie Leijon; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER