Sökning: "bild barn"

Visar resultat 6 - 10 av 76 avhandlingar innehållade orden bild barn.

 1. 6. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 2. 7. Hur arbetar förskollärare med bild? : en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter

  Författare :Eva Änggård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; art education; interaction; preschool; Pedagogisk. Metodik. Konst. Musik. Teater. Film. Förskolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. “That will be your home” : Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa

  Författare :Mehek Muftee; Jakob Cromdal; Anna Lundberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resettlement; cultural orientation program; refugee; children; Sudan; Kenya; Sweden; stereotyping; agency; discursive practices; Vidarebosättning; barn; Sverigeprogram; Kenya; Sudan; agens; stereotypifiering; flyktingskap; diskursiva praktiker;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how children and youth being resettled from Kenya and Sudan were prepared for their upcoming resettlement to Sweden, through cultural orientation programs (COPs). COPs are held for refugees who have been granted permanent Swedish residence and are undergoing resettlement to Sweden. LÄS MER

 4. 9. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER

 5. 10. Visuella möjlighetsrum : gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisnin

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and youth studies;

  Sammanfattning : This thesis examines upper secondary school pupils’ processes of subjectivation, resistance and creative becomings in visual art and media education. By using visual methodologies, pupils’ subjectivity is explored as relational and transformative, and as distributed in networks of power and desire. LÄS MER