Sökning: "bild barn"

Visar resultat 21 - 25 av 76 avhandlingar innehållade orden bild barn.

 1. 21. Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning

  Författare :Ketty Holmström; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Language impairment; Lexical organization; Bilingualism; Vocabulary assessment; Word association;

  Sammanfattning : Children with language impairment (LI) often exhibit lexical difficulties with negative consequences for school success. Lexical size and lexical organization have both been found to be affected, with problems in lexical organization exceeding those in lexical size. LÄS MER

 2. 22. Specific language impairment: Neurophysiological studies of children and their parents

  Författare :Marianne Ors; Klinisk neurofysiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SPECT; neuropsykologi; neurofysiologi; N400; P300; P3; N1; ERPs; event-related brain potentials; children; developmental language delay; Specific language impairment; language disorder; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi;

  Sammanfattning : Specific language impairment (SLI) is commonly described as a condition where a child with otherwise normal development and hearing does not acquire language as expected. Children with SLI often have a family history of language disorders. The aetiology is poorly understood. LÄS MER

 3. 23. Academic Performance in Swedish Ninth Grade Students Treated for Brain Tumours

  Författare :Malin Lönnerblad; Eva Berglund; Klas Blomgren; Ingrid van’t Hooft; Lisa Thorell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School performance; academic performance; brain tumour; academic grades; national tests; delayed graduation; theoretical subjects; practical and aesthetic subjects; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate how children in Sweden treated for brain tumours performed in their ninth year at school compared with matched controls. The studies investigated grades and results from national tests in the theoretical subjects of Swedish, English, and mathematics; grades in the practical and aesthetic subjects of art, crafts, music, home and consumer studies, physical education and health; and the frequency of delayed graduation and qualification for school years 10-12 (corresponding to upper-secondary school or high school). LÄS MER

 4. 24. - Snälla du! Kan du sätta dig? : om vägledning i förskolan

  Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 5. 25. Word Learning in the Developing Brain : ERP Dynamics of Learning Word-Object Associations

  Författare :Kristina Borgström; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Word Learning; Language development; EEG; ERP; N400;

  Sammanfattning : This dissertation investigated electrophysiological measures of individual differences in toddlers’ ability to learn novel object labels and process familiar object words and their referents. The studies measured both visual and auditory event-related potentials (ERPs) in response to pictures of objects and words in a longitudinal sample of 20- to 24-month-olds, an age of dynamic vocabulary development. LÄS MER