Sökning: "bild barn"

Visar resultat 16 - 20 av 76 avhandlingar innehållade orden bild barn.

 1. 16. Att arbeta med barn som brottsoffer : En rättssociologisk studie

  Författare :Anna Sonander; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police; working with Children; Sociology of Law; Children as Victims of Crime; social services;

  Sammanfattning : The thesis consists of three different purposes. Purpose number one entails describing and analysing the legal opportunities for, and the demands on, the work of the actors in question with regard to children as victims of crime. LÄS MER

 2. 17. Ifrågasatta fäder : Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 3. 18. A Biopsychosocial Approach to the Onset of Childhood Diabetes

  Författare :Gunilla Thernlund; Barn- och ungdomspsykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosocial factors; family; risk factors; onset; child; type 1 diabetes; social support; Coping; longitudinal; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : This thesis is a part of a prospective multi-centre study concerning psychosocial aspects of importance for the onset and course of insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). The investigated population was all children with onset of IDDM in the participating clinics during 1988 and 1989. Of 79 diseased children, 67 participated in the study. LÄS MER

 4. 19. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : Pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Författare :Ingrid Lindahl; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. LÄS MER

 5. 20. (O)ändligt vatten : En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

  Författare :Teresa Elkin Postila; Anna Palmer; Linnea Bodén; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; posthumanist intervention study; early childhood education; multidisciplinarity; connoisseurs; storytelling; environmental issues; water; posthumanistisk interventionsstudie; förskoledidaktik; kännare; mångdisciplinäritet; berättande; miljöfrågor; vatten; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen i förskoledidaktik är att tillsammans med förskolebarn på olika sätt utforska aktören vatten för att därigenom undersöka former och metoder för engagemang och medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor. Mer specifikt är syftet att i ett praktiskt utforskande med förskolebarn och vatten – som aktör och mer-än-mänsklig samarbetspartner – undersöka hur eller med vilka metoder det är möjligt att producera ett engagemang, i vilket förskolebarnet är både kännare och kännande, i vår samtids centrala miljöfrågor. LÄS MER