Sökning: "bild barn"

Visar resultat 11 - 15 av 76 avhandlingar innehållade orden bild barn.

 1. 11. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Författare :Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 2. 12. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER

 3. 13. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; Child; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 4. 14. To See or Not to See a Sexually Abused Child in a Picture

  Författare :Lotten Lindblom; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social psychology; Psychology; Professionals; Dissociation; Coping; Sexuality; Maltreatment; Personality; Child sexual abuse; Picture; Socialpsykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : This investigation comprises five studies of factors determining adults' interpretations of a picture (Threat), drawn to represent sexual abuse of a child. The sexes of the two persons in the picture were on purpose drawn ambiguously. LÄS MER

 5. 15. Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais : Identitet och materialitet i hushållet von Linné

  Författare :Annika Windahl Pontén; Hjalmar Fors; Hanna Hodacs; Kristiina Savin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Carl Linnaeus; Carl von Linné; The Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Carl Linnaeus; Carl von Linné; Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is identity and materiality in the household of Carl Linnaeus. Focus in on the period between the mid 1730s and early 1780s. The household eventually came to consist of five children and a number of servants. LÄS MER