Sökning: "bidrag organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden bidrag organisationer.

 1. 1. Talent management i organisationer : Ett kritiskt managementperspektiv

  Författare :Britta Nordin Forsberg; Marianne Ekman Rising; Monica Lindgren; Ann Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management;

  Sammanfattning : This dissertation is about talent management. It is focusing on the provisioning of talented managers to the global executive level. The aim is to increase the understanding of how talent management is practiced, with consequences for organizations and employees. In order to meet this purpose, three inquiries have guided the research process. LÄS MER

 2. 2. En god lärare : några perspektiv och empiriska bidrag

  Författare :Ulf Numan; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå hur en årskull nya grundskollärare vid Luleå tekniska universitet uppfattar läraruppdraget och sig själva som goda lärare samt hur uppfattningarna förändras under utbildningen. Jämförelser görs med samhällets mål och några omvärldsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Makt och möjlighet att förändra? : Systematiskt arbetsmiljöarbete i könade offentliga verksamheter

  Författare :Karin Sjöberg Forssberg; Annika Vänje; Karolina Parding; Anna Fogelberg Eriksson; KTH; []
  Nyckelord :Work environment; systematic work environment management; doing gender; learning; communities of practice; organisational change; public organisations; interactive research; Arbetsmiljö; systematiskt arbetsmiljöarbete; kön; lärande; praktikgemenskaper; organisatorisk förändringskompetens; offentliga organisationer; interaktiv forskning; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : Despite legislation, regulations and extensive efforts from the Swedish Work Environment Authority, there are major shortcomings in public organisations´ work environments. This thesis describes and deepens the understanding for organisational conditions that contribute to, or constrain, systematic work environment work in gender-segregated public organisations. LÄS MER

 5. 5. Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige

  Författare :Johan Kärnfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Populärvetenskap; Folkbildning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker den populärvetenskapliga genrens framväxt i Sverige. Studien inleds med en föregångare till senare tiders genre, nämligen de nyttiga rönen som från mitten av 1700-talet spreds från Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. LÄS MER