Sökning: "bibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet bibliotekarier.

 1. 1. Academic librarianship in flux : The dynamics of negotiating professional jurisdiction

  Författare :Pieta Eklund; Elena Maceviciute; Nasrine Olson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic librarianship; librarians; profession; occupation jurisdiction; Abbott; negotiations; Universitetsbibliotekarier; bibliotekarier; professioner; yrke; jurisdiktioner; Abbott; förhandlingar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study aims to better understand the dynamics of negotiating professional jurisdiction within research from the perspective of academic librarians who develop library services for researchers. This qualitative case study consists of 24 semi-structured interviews, 32 recorded non-participant observations, and seven official university library documents collected at one Swedish university library with three division libraries during 2016. LÄS MER

 2. 2. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Academic library buildings; Social fields; discourse analysis; Discourses; Librariarians; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; academic library buildings; college and university libraries; architecture; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Competence Development of Librarians in Pakistan

  Författare :Syed Rahmat Ullah Shah; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable competence development; motivated learning; socio-cultural learning; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates proactive learning and competence development among academic librarians in Pakistan. The concept of motivation comes out of McClelland’s need theory, while the idea of competence development in this thesis emerges from the continuous contact of a person with the professional learning environment. LÄS MER

 4. 4. Heterogeneous hybrids : Information Technology in Texts and Practices

  Författare :Pirjo Elovaara; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Technology; Feminist Technoscientific Studies; Actor-Network Theory; Librarians;

  Sammanfattning : How could one understand and interpret the phenomenon of information technology, is the overall research question of this licentiate dissertation. The point of departure is the way some official texts in Sweden define the concept of information technology. It is possible to identify two dominating discourses; the technical and the social. LÄS MER

 5. 5. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER