Sökning: "bevara"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade ordet bevara.

 1. 1. Skogen som livsmiljö En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Maria Forsberg; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER

 2. 2. Hjälp för att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Sara Erlandsson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; care; disability; disability service; eldercare; older people; discourse; governmentality; policy; marketing; websites; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis analyses the categorisation of adult persons who need help to cope in everyday life as either older persons or persons with a disability. Despite the development of social services in the Scandinavian countries being guided by the principles of universalism and equality, adults in need of care have different rights to support depending on their current age and at which age disability occurs. LÄS MER

 3. 3. Vällingby och kulturarvet Att bevara och förnya ett centrum

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johan Kihlberg; KTH.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vällingby centre; Swedish architecture; 20th century; Cultural heritage; Conservation; Restoration;

  Sammanfattning : The focus of this case study is the renewal of Vällingby Centre which took place between 2004 and 2008. With its scale, ambition and content, Vällingby represented something completely new in Swedish urban development when the town district came into being in the early 1950s. LÄS MER

 4. 4. Hembygd i samtid och framtid 1890-1930 : en museologisk studie av att bevara och förnya

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Björkroth; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; community museum; museum; preservation of local environment; natural and cultural heritage; construction; modernity; youth movement; Norway; local history; didactic; Finland; Heimat; Germany; union between Sweden and Norway; hembygd; hembygdsvård; hembygdsforskning; hembygdskunskap; Dalarna;

  Sammanfattning : This dissertation deals with renewal on the foundation of the past, as this idea was elaborated in the establishment of community museums and care of the environmental landscape from the late 19th century to the 1930s. During that period the movement of taking care of nature, culture, and mankind increased and dispersed into national, regional and local organisations. LÄS MER

 5. 5. Hembygd i samtid och framtid 1890—1930. En museologisk studie av att bevara och förnya. (Past, present and future : A museological study of museums and the preservation of environment in Sweden c. 1890—1930.) : [Swedish with English summary.]

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet: Museologi. Institutionen för kultur och medier

  Författare :Maria Björkroth; Högskolan Dalarna.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation deals with renewal on the foundation of the past, as this idea was elaborated in the establishment of community museums and car of the environmental landscape from the late 19th century to the 1930s. During that period the movement of taking care of nature, culture, and mankind increased and dispersed into national, regional and local organisations. LÄS MER