Sökning: "beslutsfattande psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden beslutsfattande psykologi.

 1. 1. Restructuring the socially anxious brain Using magnetic resonance imaging to advance our understanding of effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristoffer N. T. Månsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social anxiety disorder SAD ; Cognitive behaviour therapy CBT ; Amygdala; Multimodal neuroimaging; Support vector machine learning SVM ; Social ångest; Kognitiv beteendeterapi; Hjärnavbildning; Amygdala; Magnetresonanstomografi;

  Sammanfattning : Social anxiety disorder (SAD) is a common psychiatric disorder associated with considerable suffering. Cognitive behaviour therapy (CBT) has been shown to be effective but a significant proportion does not respond or relapses, stressing the need of augmenting treatment. LÄS MER

 2. 2. Identitet och beslutsfattande : konstitution, relation och kreation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Lundin; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity Psychology ; Identitet; Beslutsfattande; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Beatrice Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Temperament; Risk-taking; Decision-making; Middle childhood; Temperament; Risktagande; Beslutsfattande; Barndomen;

  Sammanfattning : Min avhandling handlar om hur barns medfödda temperamentsegenskaper påverkar deras risktagande. Temperamentsegenskaper antas avspegla aktiviteten i biologiskt nedärvda motivationssystem. Aktiviteten i dessa avgör hur snabbt, hur starkt och hur länge vi kommer att reagera i olika situationer. LÄS MER

 4. 4. Decision Making in Groups: Group membership effects on post-decision processes

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Per Eisele; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group membership.; social interaction style; group decision-making; decision strategy; Decision; post-decision processes; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandlingen handlar om beslutsfattande i grupp och innehåller studier om efterbeslutsprocesser. Gruppmedlemmar i olika experimentellt skapade sociala situationer jämförs med individuella beslutsfattare. LÄS MER

 5. 5. Processing Asymmetries of Emotionally Valenced Stimuli

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Mats Dahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; recollective experience; remember-know; memory; encoding; processing asymmetries; emotional words; emotional faces; affective pictures; emotion; affective information;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skillnader i bearbetning av emotionella stimuli Den centrala frågeställningen i den här avhandlingen rör huruvida den emotionella laddningen av ett stimulus ger upphov till skillnader i den kognitiva bearbetningen. Är det så att negativt laddade stimuli (t.ex. LÄS MER