Sökning: "berusning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet berusning.

 1. 1. Berättad berusning : Kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Susanne Waldén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Narratives; Alcohol; Ethnology; Folklore; Liminality; Provocation; Body; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis discusses narratives about drunken people. The narratives are orally told as well as collected in the archives and are also written texts about people who are intoxicated. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka?

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Birgitta Ander; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar; berusning; plats och rum; fest; LoRDIA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate adolescent drinking to drunkenness and connected contextual factors. The thesis is based on four studies, addressing different aspects: The first explores arenas of adolescent drunkenness, and the meaning the adolescents attribute to them. LÄS MER

 3. 3. Passion Embracing Death : A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden'

  Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

  Författare :Karin Sarsenov; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered subjectivity; love incantations; socialist realism; chthonic forces; leitmotif; alcoholic discourse; schizoid discourse; aberrant discourse; Russian women s literature; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar romanen "Lustgården" av den ryska författaren Nina Sadur (på ryska 1997, på svenska 2001). Feministisk litteraturteori används för att problematisera receptionen av Sadurs verk samt för att motivera valet av verk för analys. LÄS MER

 4. 4. Effects of ethanol on muscarinic acetylcholine receptors in nerve cells

  Detta är en avhandling från Murielle Hellsten Caron, Medical Neurochemistry, Lund University Hospital, 221 85 Lund

  Författare :Murielle Hellsten Caron; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; nerve cell; SH-SY5Y; NOS; PKC; PLC; Ethanol; mAChR;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING (Popularized summary in Swedish) Alkohol inta's för sina effekter på hjärnan och ger upphov till välbehagskänslor och berusning. Alkoholmissbruk är dock skadligt för hjärncellerna. LÄS MER