Sökning: "beroende av hjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 492 avhandlingar innehållade orden beroende av hjälp.

 1. 1. Deep Learning for Wildfire Progression Monitoring Using SAR and Optical Satellite Image Time Series

  Författare :Puzhao Zhang; Yifang Ban; Lorenzo Burzzone; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Remote Sensing; Deep Learning; Wildfire; Burned Area Mapping; Synthetic Aperture Radar; Change Detection; Segmentation; Optical and Radar Image Analysis; Sentinel-1; Sentinel-2; fjärranalys; djup inlärning; skogsbrand; kartläggning av brända områden; Synthetic Aperture Radar; upptäckt av förändringar; segmentering; analys av optiska och radarbilder; Sentinel-1; Sentinel-2; Geoinformatik; Geoinformatics;

  Sammanfattning : Wildfires have coexisted with human societies for more than 350 million years, always playing an important role in affecting the Earth's surface and climate. Across the globe, wildfires are becoming larger, more frequent, and longer-duration, and tend to be more destructive both in lives lost and economic costs, because of climate change and human activities. LÄS MER

 2. 2. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Författare :Gunilla Cruce; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER

 3. 3. Real-time breath gas analysis of carbon monoxide : laser-based detection and pulmonary gas exchange modeling

  Författare :Ramin Ghorbani; Florian M. Schmidt; Anders Blomberg; Christoffer Boman; Staffan Schedin; Jonathan Beauchamp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carbon monoxide CO ; pulmonary gas exchange; computational modeling; real-time breath gas analysis; single-exhalation profile; laser absorption spectroscopy; nonlinear least-squares fitting; breath sampling; baseline level; diurnal variation; healthy population; exposure study; fysik; Physics; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Breath gas analysis is a promising approach for non-invasive medical diagnostics and physiological monitoring. Real-time, breath-cycle resolved biomarker detection facilitates data interpretation and has the potential to improve the diagnostic value of breath tests as exhalation profiles carry spatiotemporal information about biomarker origin and gas exchange in the respiratory tract. LÄS MER

 4. 4. Targeting and function of CAH1 : Characterization of a novel protein pathway to the plant cell chloroplast

  Författare :Stefan Burén; Göran Samuelsson; Muriel Bardor; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis; chloroplast; endomembrane system; CAH1; protein targeting; N-glycosylation; Molecular biology; Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The chloroplast is the organelle within a plant cell where photosynthesis takes place. This organelle originates from a cyanobacterium that was engulfed by a eukaryotic cell. LÄS MER

 5. 5. Conceptualizing and Measuring Well-Being Using Statistical Semantics and Numerical Rating Scales

  Författare :Oscar Kjell; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Well-being; Latent semantic analysis; Statistical semantics; Satisfaction with life; Harmony in life; Välbefinnande; Harmoni i livet; Tillfredsställelse med livet; Statistisk semantik; Latent semantisk analys;

  Sammanfattning : How to define and measure individuals’ well-being is important, as this has an impact on both research and society at large. This thesis concerns how to define and measure the self-reported well-being of individuals, which involves both theorizing as well as developing and applying empirical and statistical methods in order to gain a better understanding of well-being. LÄS MER