Sökning: "berättelsen om"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden berättelsen om.

 1. 1. Berättelser om adoption

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning: Berättelser om adoption I avhandlingen undersöks adoptionsberättelser i en svensk kontext. Syftet är tvåfaldigt: För det första, hur adoption beskrivs av vuxna adopterade, för det andra, hur adoption konstrueras i dagspress. LÄS MER

 2. 2. Skuggan av ett leende : om filmisk ironi och den ironiska berättelsen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fischer

  Författare :Örjan Roth-Lindberg; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ironi; Film; Berättarkonst;

  Sammanfattning : In Shadow of a Smile the discourse of irony is brought to a new Field: irony as visual narrative devices and as interactions of verbal and visual elements in film and TV structures. The discussion, which puts forward several new definitions, is based throughout on examples from a central core of cinematic material, e.g. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Detta är en avhandling från Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Lunds universitet.; Lund University.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 4. 4. Den nationella drömträdgården : den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jacob Westberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union attitudes; European integration; Neutralitetspolitik; historia; Folkhemmet; Integration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER