Sökning: "beräkningsmodeller"

Visar resultat 11 - 15 av 27 avhandlingar innehållade ordet beräkningsmodeller.

 1. 11. Time-dependent crack growth and fracture in concrete

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Fan Ping Zhou; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; creep; rupture test; sustained loading; deformationer; betong; brottmekanik; sprickor; sprickbildning; sprickmodeller; krypning; spänningar; brottenergi; brottspänningar; beräkningsmodeller; finita element; teori; laboratorieförsök; creep rupture; tidsberoende; fracture mechanics; Fictitius Crack Model; finite element method; visco-elastic fracture; time-dependent fracture; creep crack growth; concrete; tensile fracture; crack model;

  Sammanfattning : The objectives of this thesis are to study time-dependent fracture behaviour in concrete. The thesis consists of an experimental study, constitutive modelling and numerical analysis... LÄS MER

 2. 12. Bärförmåga hos ett flytande istäcke beräkningsmodeller och experimentella studier av naturlig is och av is förstärkt med armering

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lennart Fransson; Luleå tekniska universitet.; [1984]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Science and Technology for Americium Transmutation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Milan Tesinsky; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Americium could be seen as the most troublesome element that is presentin nuclear fuel. This thesis offers different points of view on the possibility ofamericium transmutation. The first point of view elaborates simulations ofamericium-bearing facilities, namely nuclear data, a popular computationalcode and modeling techniques. LÄS MER

 4. 14. Acoustic excitation and transmission of lightweight structures

  Detta är en avhandling från Div. Engineering Acoustics, LTH

  Författare :Jonas Brunskog; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; point mobility; Lamb waves; wood.; Building construction; plate excitation; cavities; near-periodicity; nearly periodic; sound insulation; timber; structural acoustics; spatial Fourier transform; resilient device; prediction model; periodic; lightweight; ISO tapping machine; airborne noise; Building acoustics; impact noise; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : In order to increase our knowledge of the sound transmission and radiation processes of lightweight wall and floor structures, theoretical models are needed. Detailed models may form a valuable tool. In lightweight floor structures, impact sound insulation is perhaps the most important property to consider. LÄS MER

 5. 15. Byggnadsdelars fuktbalans i naturligt klimat

  Detta är en avhandling från Inst. för byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Lund

  Författare :Per Ingvar Sandberg; [1973]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Fukt i alla former, vatten, ånga, is eller snö finns alltid i varierande mängder i och omkring byggnader. För att byggnaden skall fungera tillfredsställande krävs att dessa fuktmängder kan hållas inom vissa gränser. Detta kan åstadkommas genom att utrusta, konstruera och bruka byggnaden på ett riktigt sätt. LÄS MER