Sökning: "bengt petersson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden bengt petersson.

 1. 1. Allergic histamine release from human leukocytes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bengt-Åke Petersson; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Detta är en avhandling från Mölndal : Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 3. 3. Poliser som utbildar poliser Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Bergman; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER