Sökning: "bendroth"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet bendroth.

  1. 1. Bildprojekt i förskola och skola : Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman

    Författare :Marie Bendroth Karlsson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art education; preschool; primary school; discourse; participation; artistic tools; aesthetics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This thesis explores art education at the preschool and primary school levels. My primary concern has been to analyze art practices in different pedagogical settings; the major questions are: - How are art activities performed; what kind of mental tools do teachers offer and what kind of guidance do they provide? - How do teachers talk about art and art making in their art activities? - Is there a "poetic" or aesthetic dimension in preschool and primary school art activities? The analyses are based on micro-analyses of videotapes of all art activities at five preschools, five primary schools (second grade) and five. LÄS MER