Sökning: "bemötande i skolan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden bemötande i skolan.

 1. 1. Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Författare :Maria Warne; Katja Gillander Gådin; Kristen Snyder; Monica Eriksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 2. 2. Unintended Pregnancy, Abortion and Prevention : Women and Men's Experiences and Needs

  Författare :Marlene Makenzius; Margareta Larsson; Tanja Tydén; Elisabeth Darj; Jan Brynhildsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Induced abortion; Risk factors; Unwanted pregnancy; Repeat abortion; Patient satisfaction; Prevention; Existential expression; Home abortion; Care; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Women and men’s experiences and needs in relation to induced abortion, and their views on the prevention of unintended pregnancies were explored through questionnaire studies at 10 and13 Swedish women’s clinics (Papers I–IV). Among 798 women in age range 14 – 49, 35% had experience of at least one previous abortion, and in the age range 20 – 49, 41%. LÄS MER