Sökning: "bekännelsetvång"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet bekännelsetvång.

  1. 1. Tolerans och bekännelsetvång : studier i den svenska swedenborgianismen 1765-1795

    Författare :Harry Lenhammar; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria;

    Sammanfattning : .... LÄS MER