Sökning: "befolkningsindividualisering olander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden befolkningsindividualisering olander.

  1. 1. Hälsovägledning i barnhälsovården : : syntetisering av två uppdrag

    Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

    Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child Health Services; Child Health Promotion; health counselling; health education; Grounded Theory; synthesising; population-individualising.; Population-individualisation; Health Education; Health Counselling; Synthesising; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Humanities Social Sciences;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie fokuserar på distriktssköterskors hälsovägledning i barnhälsovården. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hälsovägledning utformas och genomförs, samt att generera teori, användbar för praktisk barnhälso-vårdsverksamhet. LÄS MER