Sökning: "bedroom"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet bedroom.

 1. 1. Estimating children’s exposure to per- and polyfluoroalkyl substances

  Författare :Kerstin Winkens; Ian T. Cousins; Urs Berger; Robin Vestergren; Heather M. Stapleton; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PFAS; PFAA; fluorinated; fluorotelomer; FTOH; PAP; early life; child; human; exposure; intake; indoor; bedroom; air; dust; serum; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are highly stable, surface active chemicals, which are water- and oil/stain-repellent. Because of their unique properties, PFASs are widely used in consumer products. LÄS MER

 2. 2. Bedroom Politics. How family policies affect women’s fertility and union formation decisions

  Författare :Andrej Kokkonen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family policy; fertility; marriage; cohabitation; divorce; union formation; union dissolution; new home economics; bargaining theory; second demographic transition;

  Sammanfattning : Most studies on policies’ effect on fertility depart from the assumption that fertility decisions are taken within unions, by partners who behave altruistically towards each other. This study argues that such a focus misses a fundamental fact: namely, that fertility decisions are closely interrelated with decisions about union formation and union dissolution. LÄS MER

 3. 3. Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

  Författare :Kerstin Klingborg; Mats Bohman; Hans Wijkander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vakanser; Lediga lägenheter; Bostadshyresmarknaden; Prisanpassningar; Kvantitetsanpassningar; Naturlig vakansgrad; Observerad vakansgrad; Kortsiktig jämvikt; Långsiktig jämvikt;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. LÄS MER

 4. 4. Sudden unexpected death in epilepsy, incidence, circumstances and risk factors

  Författare :Olafur Sveinsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Although Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) has attracted increasing attention from the scientific community during the last 20 years, important gaps in knowledge still exist that hamper the development of methods aiming at prevention of this, the most devastating consequence of epilepsy. We are still missing large population-based studies on the incidence of SUDEP. LÄS MER

 5. 5. A Sociological Approach to Indoor Environment in Dwellings : Risk factors for Sick Building Syndrome (SBS) and Discomfort

  Författare :Karin Engvall; Dan Norbäck; Eva Sandstedt; Göran Strid; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Indoor environment; Questionnaire; Atopy; Building age; Indoor air quality; Sick building syndrome SBS ; Validation; Dwelling; Energy conservation; Mechanical ventilation; Building dampness; Building reconstruction; Wood heating; Electric heating; Heat pump; Thermal Insulation; Sealing; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : The principal aim was to study selected aspects of indoor environment in dwellings and their association with symptoms compatible with the sick building syndrome (SBS). A validated questionnaire was developed specifically for residential indoor investigations, using sociological principles and test procedures. LÄS MER