Sökning: "bedömningspraktik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet bedömningspraktik.

 1. 1. Förskolans dokumentations- och bedömningspraktik : En diskursanalys av förskollärares gemensamma tal om dokumentation och bedömning

  Författare :Malin Virtanen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute with knowledge about preschool documentation and assessment practice. The focus lies on preschool teachers’ mutual talk about documentation and assessment and how discourses about documentation and assessment practices are sustained, challenged or recreated. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Ingrid Pramling Samuelsson; Maj Asplund Carlsson; Per Lindqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dokumentationssyndromet : En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik

  Författare :Katarina Nilfyr; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute with knowledge about preschool documentation and assessment practice. The starting point is the interaction taking place in situations where teachers and/or children simultaneously conduct some form of documentation. LÄS MER

 5. 5. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool children; pedagogical documentation; speech acts; modality; assumptions; hegemonic struggle; metaphor; interdiscursivity;

  Sammanfattning : The preschool, nowadays an intergral part of the educational system, is to be found within a welfare state and a knowledge economy, within a society characterized by the idea of lifelong learning. As a conse-quence of this, the preschool is also a part of a strong culture of assessment and measurement of children’s development and learning, and for this purpose there are different tools which may be used by teachers. LÄS MER